Polityka prywatności

Wstęp

PKO Leasing S.A. jest zobowiązany do ochrony prywatności osób, które odwiedzają naszą witrynę internetową, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 26 ze zm. - „Ustawie”).

Informacje uzyskiwane o użytkowniku

Państwa dane osobowe nie będą przez nas przechowywane dłużej, niż to konieczne w celu świadczenia usługi bądź dłużej, niż to wymagane w świetle obowiązujących przepisów. Uzyskane od Państwa informacje posłużą nam do określenia dostępności naszych usług oraz do sprawdzenia czy spełniają Państwo nasze kryteria niezbędne do podpisania umowy leasingu.

Jednocześnie informujemy, że Państwa dane nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom poza bankiem finansującym - PKO BP S.A., o ile nie będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

Ponadto, dane na temat Użytkowników naszej witryny oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych Użytkowników.

Podczas wizyt na naszej stronie, na Państwa komputerze mogą być zapisywane fragmenty kodu zwane cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikacje Użytkownika a za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Cookies stosowane są na wielu witrynach internetowych (www.aboutcookies.org); w przypadku wyłączenia funkcji cookies, niektóre elementy naszej witryny internetowej mogą być niedostępne.

Zastrzeżenia prawne

PKO Leasing S.A. informuje i zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym Serwisie www nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług. Dane te mają jedynie charakter informacyjny.
PKO Leasing S.A. zastrzega sobie również prawo do wprowadzania zmian w całości bądź w części, informacji zawartych na niniejszych stronach, bez uprzedzenia. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych informacji ponosi użytkownik stron internetowych Spółki, także w wypadku poniesienia jakiejkolwiek szkody z tytułu wykorzystania zamieszczonych w na nich informacji.
Wszelkie prawa do całej zawartości stron Serwisu www są zastrzeżone. Użytkownik serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu internetowego nie może być w celach komercyjnych wykorzystywana poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana, łączenia lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody PKO Leasing S.A.