PKO Leasing ma w swojej ofercie ubezpieczenia obejmujące podstawowe ryzyka, takie jak OC, AC, NNW, All Risk, a także ubezpieczenia dodatkowe:

Ubezpieczenie Gap w 3 wariantach:

  • Gap fakturowy - pokrycie szkody w wysokości różnicy pomiędzy wartością fakturową pojazdu, a odszkodowaniem z umowy AC/OC
  • Gap indeksowy - pokrycie szkody w wysokości 30% wartości pojazdu.
  • Gap Casco - pokrycie szkody w wysokości różnicy pomiędzy sumą ubezpieczenia w pierwszym dniu obowiązywania umowy AC, a odszkodowaniem z umowy AC/OC ( ubezpieczenie dostępne tylko dla trwających umów leasingu)

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej w 2 wariantach:

  • Ochrona Prawna Przedmiotu - ochrona prawnych interesów związanych z posiadaniem Przedmiotu Leasingu
  • Ochrona Prawna Przedmiotu Leasingu oraz Ochrona Prawna Firmy - ochrona prawna działalności gospodarczej prowadzonej przez ubezpieczającego oraz ochrona prawnych interesów związanych z posiadaniem Przedmiotu Leasingu.
Drukuj