Kompleksowa oferta ubezpieczeń obejmuje poza podstawowymi OC, AC, NNW i All Risk także następujące:

Assistance

Ubezpieczenie Assistance zapewni bezpieczeństwo i pomoc 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na terenie Polski i Europy w sytuacji awarii, wypadku, kradzieży samochodu, nieszczęśliwego wypadku czy nagłego zachorowania.

GAP

Ubezpieczenie GAP chroni przed stratą finansową poniesioną przez Ubezpieczonego spowodowaną utratą wartości pojazdu w przypadku wystąpienia szkody całkowitej.

Business Interruption

Ubezpieczenie od utraty zysku obejmuje wartość utraconego zysku, gdy jest on efektem kradzieży lub zniszczenia mienia.

Life

Ubezpieczenie na życie zapewnia środki na spłatę rat leasingowych w przypadku choroby lub pobytu w szpitalu oraz spłatę całości rat leasingowych w przypadku śmierci korzystającego.

Ochrona prawna

Ubezpieczenie zapewnia zwrot kosztów pomocy prawnej.

Medical

Ubezpieczenie zapewnia świadczenie usług medycznych w przypadku zachorowania bądź wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w miejscu pracy lub podróży służbowej.

Office

Ubezpieczenie zapewnia pomoc w przypadku uszkodzenia instalacji lub sprzętu biurowego w wyniku awarii lub zdarzenia losowego.

Truck

Ubezpieczenie zapewnia kompleksową pomoc w przypadku awarii, uszkodzenia lub kradzieży pojazdów o masie powyżej 3.5 t.

Drukuj