W celu złożenia reklamacji wypełnij formularz

Z uwagi na połączenie z Raiffeisen-Leasing Polska i zmiany w systemach w dniach 27.04. - 04.05. br., kontakt z Państwem w poniższej sprawie nastąpi od dnia 04.05. br.

  • WAŻNE!
    Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez PKO Leasing Spółka Akcyjna oraz PKO Leasing Finanse, można składać pod adresem siedziby spółek Al. Śmigłego Rydza 20, 93-281 Łódź lub ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, w formie ustnej do protokołu albo w formie pisemnej doręczając ją bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, przy czym w przypadku kontaktu osobistego, zawsze w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00. Reklamacje mogą być również składane telefonicznie pod numer telefonu 801 887 887 (telefon czynny w każdy dzień roboczy w godzinach od 9:00 do 16:00) lub drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie i wysłanie formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie www.pkoleasing.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Pisemna odpowiedź zostanie  wysłana na adres korespondencyjny wskazany przez składającego Reklamacje albo drogą poczty elektronicznej, jeżeli wniosek o takie doręczenie znajdzie się w treści Reklamacji.