Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej

Wiceprezes Zarządu PKO Leasing odpowiedzialny za nadzór nad obszarem sprzedaży. Jarosław Brzuzy związany jest z branżą finansową od 2003 roku. Karierę rozpoczynał w Banku Pekao S.A., gdzie przez cztery lata zarządzał wieloma oddziałami w całej Polsce. Był tam także odpowiedzialny za reaktywację oddziałów na terenie województwa pomorskiego po fuzji z bankiem BPH. Od 2010 roku związany z Grupą Kapitałową PKO Banku Polskiego, w której prowadził projekty z obszaru biznesu oraz poprawy jakości i efektywności sprzedaży. W PKO Banku Polskim odpowiadał za współtworzenie regionalnych struktur sprzedaży detalicznej. Od 2016 roku związany z Departamentem  Wsparcia Sprzedaży, w ramach którego wystandaryzował i ustrukturyzował  zasady współpracy pomiędzy bankową a zewnętrzną siecią agencyjną. Współodpowiedzialny za projekt „Rewitalizacji Rotundy”.  Nadzorował również pracę Biura Komunikacji Wewnętrznej Banku, Biura Młodego Klienta (SKO) oraz Biura Kontroli Wewnętrznej.

Od roku 2014 reprezentował bank w ramach Business Center Club, gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Bankowej.