Członek Zarządu PKO Leasing odpowiedzialny za nadzorowanie obszaru zarządzania flotą.

Elżbieta Anders jest związana z Grupą Kapitałową PKO Banku Polskiego od 2010.

Od 3 października 2016 do 28 kwietnia 2017 jako Członek Zarządu PKO Leasing oraz PKO Faktoring nadzorowała w ramach Pionu Rozwoju obszar strategii, marketingu i PR, a także projektów i innowacji.

  • W latach 2010-2016 odpowiadała za zewnętrzną i wewnętrzną komunikację Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, w tym także za realizację strategicznych projektów z zakresu akwizycji oraz nowych technologii. Jednocześnie zasiadała w Radzie Fundacji PKO Banku Polskiego.
  • W latach 2002-2010 w UOKiK nadzorowała współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami reprezentującymi interesy przedsiębiorców i konsumentów.
  • W 2009 ekspert narodowy amerykańskiej rządowej agencji Federal Trade Commission w Waszyngtonie.
  • Posiada także wieloletnie doświadczenie w nadzorze właścicielskim. W latach 2003-2010 była członkiem rad nadzorczych spółek związanych z pozyskiwaniem inwestorów oraz dystrybucją prasy i FMCG.

Elżbieta Anders jest byłą dziennikarką prasową, radiową i telewizyjną.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu Executive MBA na SGH i kanadyjskim uniwersytecie UQAM.