Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem.

Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, na kierunku Organizacja i Zarządzanie. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w bankowości, w tym od 2000 roku na stanowiskach kierowniczych - głównie w obszarach ryzyka, restrukturyzacji i kredytów.

Posiada doświadczenie w pracy w międzynarodowych grupach finansowych działających w Europie, USA i Ameryce Południowej. Członek rad nadzorczych, rad wierzycieli, członek i przewodniczący kluczowych komitetów zarządzania ryzykiem. Brał udział w tworzeniu strategii Banku Zachodniego WBK SA, bezpośrednio odpowiadał za zarządzanie ryzykiem, optymalizację procesów windykacji i restrukturyzacji, współpracował z regulatorami w Polsce i za granicą.

Po studiach w 1991 r. rozpoczął karierę zawodową w  Banku  BPH  SA, w obszarze kredytów. W 1992 r. zaczął pracę w Banku Zachodnim SA, a następnie po połączeniu z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym S.A. był związany z BZ WBK SA. W latach 1992-2000 r. pracował

w Departamencie Inwestycji Kapitałowych a następnie w latach 2000-2005 r. zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Kontroli Jakości Kredytów.

W latach  2005-2008  był  Dyrektorem  Obszaru  Business  Intelligence  i  Zarządzania  Ryzykiem, a w latach 2008-2010 był Zastępcą Głównego Oficera ds. Ryzyka. Od stycznia 2011 r. pełnił funkcję Głównego Oficera Kredytowego a od marca 2012 r. także Zastępcy Głównego Oficera ds. Ryzyka. Ponadto był Przewodniczącym Komitetu Kredytowego BZ WBK SA, Zastępcą Przewodniczącego Forum Ryzyka Kredytowego oraz Zastępcą Przewodniczącego Forum Modeli Ryzyka.