Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał dyplom Executive MBA w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie oraz ukończył Advanced Management Program 194 na Harvard Business School.

Był posłem na Sejm V, VI, VII, VIII kadencji. Jako parlamentarzysta zajmował się głównie tematyką gospodarczą i rynku finansowego. Był przewodniczącym i wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Gospodarki (2005–2006, 2007–2015), członkiem sejmowej Komisji Ustawodawczej (2005–2011, 2015-2016). W latach 2015-2016 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Ma wieloletnie doświadczenie w stanowieniu prawa i znajomość zagadnień gospodarczych w skali krajowej oraz międzynarodowej.

Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej KREDOBANK S.A. W związku ze zmianami struktur organizacyjnych od 2 września 2019 roku pełni również nadzór biznesowy nad działalnością spółki KREDOBANK S.A.