Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej

Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Ukończyła studia MBA, w ramach których zdobyła Dyplom EY Academy of Business.

Posiada ponad 14-letnie doświadczenie zawodowe, m.in. w finansach i zarządzaniu projektami. Zatrudniona była na stanowisku Dyrektora w MEGREZ Sp. z o.o. Pełniła także funkcję Wice Prezesa w organizacji pozarządowej oraz prowadziła własną firmę. Od lat zajmuje się pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania dla przedsiębiorstw, samorządów i organizacji pozarządowych. Posiada bogate doświadczenie w planowaniu i budowaniu strategii promocyjnych oraz analiz strategicznych, które zdobywała między innymi w NITROERG S.A. – spółce z grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Autorka i koordynatorka licznych projektów skierowanych na rozwój start-upów i przedsiębiorstw o wartości od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych.

Od 2008 jest akredytowanym Ekspertem przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego do oceny projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jest także Ekspertem oraz współpracowała w tym zakresie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, innymi Instytucjami Pośredniczącymi oraz Instytucjami Otoczenia Biznesu. Pełniła także funkcję członka Komisji Rekomendacyjnej przy Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym. Obecnie zajmuje stanowisko menadżerskie w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.