Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej

COSME to program ramowy na rzecz konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 (Programmefor the Competitivenessof Enterprises and small and medium-sizedenterprises).

Czy program COSME jest dla mnie?
Jaki rodzaj umowy mogę zawrzeć w ramach COSME?
Jaką wartość finansowania mogę uzyskać w ramach COSME?
Jaki jest minimalny okres umowy?
W jakiej walucie dostępne jest finansowanie w COSME?
Na jakie przedmioty nie uzyskam finansowania w ramach COSME?

Dzięki gwarancjom z programu COSME nie musisz posiadać dodatkowego zabezpieczenia rzeczowego i w łatwiejszy sposób oraz w krótszym czasie uzyskasz finansowanie swojej inwestycji.

Ponadto jako klient dzięki produktom z gwarancjami w ramach COSME zyskujesz:

  • Minimum formalności
  • Procedura uproszczona nawet do 500 tys. zł
  • Finansowanie start-upów
  • Wpłatę własną od zera
  • Brak dodatkowych opłat za udzielnie gwarancji

PKO Leasing współpracuje z pośrednikami finansowymi - dostawcami usług finansowych, za pośrednictwem których dystrybuuje swoje produkty.

Jako dostawca usług finansowych dzięki produktom z gwarancjami w ramach COSME zyskujesz:

  • Atrakcyjne procedury akceptacji (uproszczona, standardowa)
  • Możliwość przygotowania subwencjonowanych produktów i promocji – leasing/pożyczka 100%
  • Nowych Klientów i cross-sell portfela PKO Leasing
  • Profesjonalną obsługę doradców finansowych na terenie całego kraju
  • Możliwość nawiązania stałej współpracy z PKO Leasing i uzyskania atrakcyjnych bonusów
Drukuj