Sprawdź promocje i skorzystaj z finansowania na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Więcej
2024-06-12

Szanowni Klienci,

W PKO Leasing dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych i na bieżąco dostosowujemy nasze procesy do nowych rozwiązań prawnych. Wraz z wejściem w życie przepisów o ograniczeniu niektórych skutków kradzieży tożsamości, wdrażamy obecnie proces weryfikacji numeru PESEL w bazie zastrzeżeń PESEL prowadzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Spółka wprowadza to rozwiązanie, aby w zgodzie z przepisami ustawy i dochowując właściwej dla podmiotów rynku finansowego należytej staranności, skuteczniej zapobiegać negatywnym konsekwencjom nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych osób, które dokonują zastrzeżeń numeru PESEL.

W wyniku zapytań, przedmiotem potwierdzenia może być status numeru PESEL (zastrzeżony/ niezastrzeżony) wraz z ewentualną datą zastrzeżenia, co następnie ocenione zostanie pod kątem ograniczenia ryzyka zaciągania zobowiązań przez osoby trzecie, posługujące się skradzioną tożsamością. W procesie weryfikacji nasza Spółka nie pozyskuje ani nie udostępnia jakichkolwiek dodatkowych danych osobowych.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, dlaczego Spółka zweryfikowała Twój numer PESEL, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem: 801 887 887.