Tabela opłat i prowizji PKO Leasing S.A.*

obowiązuje od dnia 1 października 2016 roku