Tabela opłat i prowizji

obowiązuje od dnia 1 października 2016 roku