Praca w PKO Leasing

Osoby zainteresowane pracą w PKO Leasing S.A., prosimy o przesyłanie dokumentów (CV + list motywacyjny) na adres:

PKO Leasing S.A.
Al. Śmigłego-Rydza 20
93 – 281 Łódź

lub poprzez adres poczty elektronicznej:
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nie udzielamy informacji telefonicznych. Nie zwracamy nadesłanych aplikacji.

Wszystkie aplikacje powinny zawierać oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez PKO Leasing SA z siedzibą w Łodzi, ul. Al. Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza 20, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), jak również przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PKO Leasing, zawartych w przesyłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem poinformowany, iż:
1. PKO Leasing będzie administratorem dotyczących mnie danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.),
2. Aktualny wykaz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PKO Leasing jest publikowany na stronie internetowej www.pkoleasing.pl

Oferty bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.