Aktualności

2016.12.01 00:00

Transakcja zakupu Raiffeisen-Leasing Polska przez PKO Leasing sfinalizowana

Transakcja zakupu 100 proc. akcji Raiffeisen-Leasing Polska od Raiffeisen Bank International przez PKO Leasing została sfinalizowana 1 grudnia 2016 roku. Dzięki planowanemu połączeniu obu spółek, PKO Leasing stanie się liderem branży z udziałem w rynku przekraczającym 13 proc.

Wcześniej zgody na przejęcie kontroli nad kupowaną spółką wyraził Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ukraiński urząd antymonopolowy, które to warunki określała warunkowa umowa dotycząca transakcji zawarta 2 listopada 2016 r. Do fuzji prawnej, która jest planowana na pierwszą połowę 2017 roku, Raiffeisen-Leasing Polska pozostanie odrębną spółką w ramach Grupy Kapitałowej Banku.

Ta transakcja jest elementem konsekwentnej realizacji strategii PKO Banku Polskiego, która zakłada dalszy rozwój także przez fuzje i przejęcia. Naszym celem jest teraz zbudowanie najlepszej spółki leasingowej w kraju. Łącząc unikalne kompetencje i komplementarne sieci sprzedaży obu organizacji mamy szansę zaoferować klientom, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, najwyższą jakość obsługi i jeszcze bardziej kompleksową ofertę – powiedział Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

W ramach transakcji PKO Bank Polski zastąpił także finansowania udzielone Raiffeisen-Leasing Polska przez RBI lub podmioty z grupy RBI. Transakcja została sfinansowana ze środków własnych PKO Banku Polskiego i będzie miała minimalny wpływ na wskaźniki kapitałowe Banku i Grupy Kapitałowej.

W związku ze sfinalizowaniem transakcji Zarząd PKO Banku Polskiego podjął uchwałę stwierdzającą brak Spełnienia Warunków Dywidendy określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 30 czerwca tego roku.

Dzięki przejęciu Raiffeisen-Leasing Polska Grupa PKO Banku Polskiego chce umocnić swoją obecność w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw oraz istotnie zwiększyć skalę finansowania polskich firm, co wpisuje się w działania określone w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz nowej strategii Banku.

W pierwszej połowie 2016 r. PKO Leasing był najdynamiczniej rozwijającą się firmą spośród 10 największych przedsiębiorstw leasingowych w Polsce z wolumenem sprzedaży ponad 2 mld zł. Roczne tempo wzrostu wyleasingowanych aktywów spółki wyniosło 35,3% r/r i było prawie 2-krotnie wyższe niż rynku, co przełożyło się na 3 pozycję na rynku i udział na poziomie 7,1%. Z kolei Raiffeisen-Leasing Polska wyleasingował w pierwszym półroczu aktywa o wartości 1,7 mld zł, a jego udział w rynku to 6,2%.

Branża leasingowa w Polsce odnotowuje w ostatnich kwartałach dwucyfrowe wzrosty. Wartość aktywów sfinansowanych leasingiem przez pierwszych sześć miesięcy tego roku wyniosła 28,1 mld zł, co oznacza roczny wzrost o 17,7%. W drugim kwartale tego roku wartość aktywów sfinansowanych leasingiem w tym okresie była prawie 4-krotnie wyższa niż przyrost wartości kredytów dla niefinansowych podmiotów gospodarczych na cele inwestycyjne i nieruchomości (odpowiednio: 15 mld wobec 4 mld zł). Potwierdza to istotną rolę leasingu w finansowaniu działalności firm - leasing stanowi drugie, obok kredytu, główne zewnętrzne źródło finansowania ich działalności.

Grupa PKO Banku Polskiego zapewnia przedsiębiorcom szeroką i dopasowaną do potrzeb ofertę, na każdym etapie rozwoju firmy. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na szeroki wachlarz pożyczek oraz kredytów obrotowych i inwestycyjnych. Bank jest także liderem w udzielaniu kredytów z gwarancją de minimis BGK. Od marca 2013 roku PKO Bank Polski udzielił ok. 50 tysięcy gwarancji na łączną kwotę ponad 7,2 mld zł. Oznacza to, że prawie 30% gwarancji w programie udzielanych jest w PKO Banku Polskim. Bank zapewnia firmom także liczne alternatywne formy finansowania zarówno inwestycyjnego – w formie głównie leasingu, jak i obrotowego – w formie faktoringu. Te dwie formy mają obecnie kluczowe znaczenie w modelu finansowania MŚP oferowanego przez bankowe grupy kapitałowe.

***
PKO Leasing
powstał w 1999 roku i wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego – największego banku w Polsce. W 2015 do Grupy Kapitałowej PKO Leasing dołączył PKO Faktoring, dzięki czemu spółka świadczy także usługi faktoringowe. W 2015 wartość leasingowanych aktywów osiągnęła 3,03 miliarda zł. W połowie 2016 PKO Leasing zajmuje trzecie miejsce wśród spółek leasingowych z 7,1% w rynku. PKO Leasing jest członkiem Związku Polskiego Leasingu oraz Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Aktualna oferta PKO Leasing dostępna jest w Internecie na stronie www.pkoleasing.pl, w sieci sprzedaży oddziałów PKO Leasing oraz placówkach i oddziałach PKO Banku Polskiego zlokalizowanych na terenie całego kraju.